top of page

เปลี่ยนอาหารเพื่ออะไร

เพื่อสุขภาพ

เพื่อโลก

เพื่อความเท่าเทียมด้านอาหาร

ให้คำปรึกษาฟรี

อาหารจากพืชอย่างน้อย

หนึ่งวันต่อสัปดาห์

อบรมกับผู้ชำนาญการ 

นักโภชนาการและเชฟ

ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือ

ประหยัดกว่าเดิม

ความร่วมมือระดับโลก

ภาคเอกชน ภาครัฐ โรงเรียน มหาวิทยาลัย เชฟ นักโภชนาการ และกลุ่มประชาสังคมทั่วโลกทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรูปแบบอาหารแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติและเพื่ออนาคตของโลก

เป้าหมายของเราคือช่วยเหลือสถานศึกษา และองค์กรลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ รวมถึงสรรสร้างเมนูใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ ยั่งยืน และประหยัด

หลังจากทำงานในประเทศโคลอมเบียเป็นเวลาหนึ่งปี โครงการ มื้อนี้เพื่ออนาคต ได้ทำงานร่วมกับสถานศึกษาทั้งหมด 10 โรงเรียน และ 1 มหาวิทยาลัย การร่วมงานครั้งนี้มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนมื้ออาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์กว่า 1.1 ล้านมื้อ เป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืช 

ต้องการเข้าร่วมโครงการ

กรุณาส่งข้อความหาเรา

อนาคตอยู่บนจานอาหารของเรา

โครงการมื้อนี้เพื่ออนาคต เป็นโครงการนำร่องเพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนอาหารอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เป็นอาหารที่ทำจากถั่ว ธัญพืช ผัก และข้าว เพื่อเสิร์ฟในแคนทีนหรือห้องอาหารขององค์กร

เรารู้ว่า อาหารสำคัญต่อสุขภาพของเราและอนาคตของโลกใบนี้ เปลี่ยนอาหารก็เท่ากับเปลี่ยนโลก

bottom of page