top of page
อาหารจากพืช

ลองคิดดูสิคะ จะเกิดอะไรขึ้น หากหนึ่งโครงการการันตีได้ว่าอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์กว่าพันมื้อจะถูกทดแทนด้วยอาหารจากพืช

นี่คือสิ่งที่โครงการ มื้อนี้เพื่ออนาคต ของเราทำได้ และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ด้วยความช่วยเหลือจากคุณ​ เราจะทำได้มากกว่าเดิม

ด้วยเงินบริจาคจากคุณ​ เราจะขยายโครงการให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันต่างๆ องค์กรภาครัฐ และเอกชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้

โปรดบริจาคให้โครงการ มื้อนี้เพื่ออนาคต

บริจาคเพียง 50 บาทคุณสามารถ:

ช่วยชีวิตสัตว์ 71 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 3,232 ลิตร

(เท่ากับการอาบน้ำฝักบัว 15 นาที 224 ครั้ง)

ประหยัดพื้นที่ 2,368 ไร่

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 157 กิโลกรัม

บริจาคเพียง 100 บาทคุณสามารถ:

ช่วยชีวิตสัตว์ 142 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 6,464 ลิตร

(เท่ากับการอาบน้ำฝักบัว 15 นาที 48 ครั้ง)

ประหยัดพื้นที่ 4,737 ไร่

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 314 กิโลกรัม

บริจาคเพียง 200 บาทคุณสามารถ:

ช่วยชีวิตสัตว์ 284 ชีวิต

ประหยัดน้ำ 12,902 ลิตร

(เท่ากับการอาบน้ำฝักบัว 15 นาที 96 ครั้ง)

ประหยัดพื้นที่ 9,456.25 ไร่

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 627 กิโลกรัม

bottom of page